Valeo added Twitter Facebook Youtube Dailymotion
SEKCE PRO TISK

Vítáme Vás v části určené novinářům; najdete zde ke stažení veškeré informace o každém z našich výrobků. Připomínáme, že tato data (obrázky, video) jsou určena k výhradnímu použití tiskových orgánů a mohou sloužit pouze jako ilustrace článků souvisejících s firmou Valeo. K jakémukoli jinému použití je nezbytný podepsaný písemný souhlas firmy Valeo. Máte-li v úmyslu tato data použít, žádáme, abyste u nich uvedli autorská práva firmy Valeo. Chcete-li další informace, obraťte se, prosím, na vedoucí pro komunikací paní Valérie Gadenovou (valerie.gaden@valeo.com).